Bli medlem

Ett medlemskap i LeBaron Club kostar 50 kr/år för att kunna hålla igång hemsidan, men det ger desto mer, som exempelvis god kamratskap, ev träffar, ökad kunskap om bilmodellen Le Baron.

När du fyllt i ansökan och betalt in medlemsavgiften anses du som medlem och får en egen sida under medlemmar.

Swisch 0706476042 eller kontonummer

konto SEB 5297  kontonr: 0004151

Glöm inte uppge Lebaronclub och ditt namn.


Skicka gärna in bild på både bil och person till din egen sida.

Mailadress på kontaktsidan.

 
 
 
 
 
 
 

LeBaronclub © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use